Oldenburger Münsterland در moobil+Bus

کار ما حمل و نقل افراد است


سؤالات مهم در یک نگاه

moobil+ این گونه عمل می‌کند

مرکز حمل و نقل (Mobilitätszentrale) چیست؟
اطلاعات بیشتر!
چه زمانی باید سفر را رزرو کنم؟ آیا می‌توانم فوراً سوار شوم؟
اطلاعات بیشتر!
کجا می‌توانم برنامه زمانی حرکت اتوبوس را پیدا کنم؟
اطلاعات بیشتر!
اتوبوس‌ها چه زمانی حرکت می‌کنند؟
اطلاعات بیشتر!
ایستگاه‌ درخواستی و ایستگاه‌ثابت چیست؟
اطلاعات بیشتر!
چگونه بلیط مناسب را پیدا کنم؟
اطلاعات بیشتر!
چگونه سفر خود با اتوبوس‌های moobil+ را رزرو کنم؟
اطلاعات بیشتر!
بهای بلیط moobil+ را کجا پرداخت کنم؟
اطلاعات بیشتر!
کجاها میتوان سوار شد.

ایستگاه‌ها

ایستگاه‌ها
= موقعیت کنونی
= ایستگاه ثابت
= ایستگاه درخواستی (رزرو از قبل ضروری است)
= ایستگاه ثابت/ایستگاه درخواستی (رزرو از قبل ضروری است)
خطوط ما به طور اجمالی

برنامه‌های مسیر و برنامه‌های حرکت

اطلاع کسب کنید

مراکز حمل و نقل (Mobilitätszentrale)

مرکز حمل و نقل (Mobilitätszentrale) Vechta

مسئول پاسخگویی به شما مستقیماً در ایستگاه حمل و نقل در ایستگاه قطار Vechta.

moobil+ در ناحیه ایالتی VECHTA
مرکز حمل و نقل (Mobilitätszentrale) در ایستگاه قطار

ساعات کاری:
دوشنبه - جمعه ساعت – ۷ تالی ۱۷
خط تلفن ویژه رایگان:
0800 30 30 20 1

مرکز حمل و نقل (Mobilitätszentrale) Cloppenburg

مشاوران ما در پایگاه خارجی ناحیه ایالتی در نزدیکی ZOB در خدمت شما هستند.

moobil+ در ناحیه ایالتی CLOPPENBURG
مرکز حمل و نقل (Mobilitätszentrale)

ساعات کاری:
دوشنبه - جمعه ساعت ۶ الی ۱۹